loader image

Zostaňte šťastní a inšpirovaní vo vidieckom hostiteľskom dome

Hoci Airbnb vzniklo v San Franciscu a často sa spája s lacnými alternatívami ubytovania vo veľkých mestách, zdá sa, že takmer rovnako z neho profitujú aj obyvatelia vidieckych oblastí.

Medián ročného zárobku vidieckych hostiteľov bol 6 776 USD v porovnaní s mediánom 6 674 USD u mestských hostiteľov. Keďže rovnováha svetovej populácie sa presunula do miest, presunuli sa aj vládne zdroje a podnikateľský kapitál, čo spôsobilo zväčšovanie rozdielov v ekonomických príležitostiach medzi mestskými a vidieckymi oblasťami.

Do mnohých vidieckych komunít na celom svete hotelové zariadenia investovali len málo. Na francúzskom vidieku môžete v reálnom čase sledovať, ako zdieľanie domácností mení tradičnú turistickú sezónu.

Na naše kampane na podporu malých obcí sme naozaj hrdí. Pobytom vo vidieckej oblasti môžete komplexne pomôcť vidieckym komunitám, ktoré naši hostitelia nazývajú svojím domovom a do ktorých naši hostia čoraz viac cítia, že patria.

Na stránke sa pracuje

87%

aktuálny stav dokončenia projektu